KUNDECASE
Skagerak Pelagic
Udgivelsesdato: 5. april 2018
Casen
Armaturerne i det forhenværende belysningsanlæg havde nået
en alder, hvor driftsomkostningerne var blevet for høje, både i
forbindelse med energiforbrug, og den løbende vedligehold,
samt udskiftning af spoler og lysstofrør.
Skagerak Pelagic ønskede derfor et helt nyt belysningsanlæg,
som samtidigt med energioptimering, også skulle optimere
selve lyset på fabrikken.
Løsningen
Det nye anlæg er i dag bestykket med 60x60 LED-armaturer,
med en høj lysteknisk ensartethed, hvor kilowatt forbruget er
reduceret med 76%, i forhold til det gamle anlæg, hvilket
svarer til at udledningen af CO2 er reduceret fra 40.761 kg,
til nu 9.788 kg. 
Evalueringen
Investeringen i det nye anlæg har, ud fra virksomhedens
arbejdsforhold, en tilbagebetalingstid på bare 5,96 år. Dette
må siges at være en meget fornuftig investering, og det er
værd at bemærke, at der i denne tilbagebetalingstid, ikke er
indregnet omkostningerne i forbindelse med vedligeholdelsen
af det gamle anlæg.

Foto: Af løsningen hos Skagerak Pelagic


Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp eller vil du gerne høre mere,
om hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed?
Kontakt os i dag på tlf.: +45 5628 8000
eller mail info@hojager.dk
Så sidder vores dygtige medarbejdere klar til,
at hjælpe dig videre.